F&F Licznik energii elektrycznej LE-03d CT400

298,12 

Opis

PrzeznaczenieLE-03 CT są statycznymi (elektronicznymi) wzorcowanymi licznikiami energii elektrycznej służącymi jako podliczniki do pomiaru energii elektrycznej prądu przemiennego trójfazowego w układzie półpośrednim.Liczniki przeznaczone są do współpracy z przekładnikami prądowymi o prądzie wtórnym 5A. Maksymalny prąd mierzony układu określony jest wartością prądu pierwotnego zastosowanego przekładnika prądowego. Przy zastosowaniu przekładników o dedykowanych parametrach liczniki pokazują wartość rzeczywistą pobranej przez układ energii elektrycznej. DziałanieSpecjalny układ elektroniczny pod wpływem przepływającego prądu i przyłożonego napięcia w każdej fazie generuje impulsy w ilości proporcjonalnej do pobieranej energii elektrycznej w tej fazie. Pobór energii w fazie sygnalizowany jest miganiem odpowiedniej LED (L1, L2, L3). Suma impulsów z trzech faz sygnalizowana miganiem LED (300imp/kWh) przeliczana jest na energię pobraną w całym układzie trójfazowym a jej wartość wskazywana jest przez segmentowy wyświetlacz LCD. Uwaga!Licznik posiada wyjście impulsowe SO+ – SO-. Pozwala to na podłączenie innego urządzenia impulsowego sczytującego (SO) generowane impulsy przez licznik. Do poprawnej pracy licznika nie jest wymagane podłączenie dodatkowego urządzenia.Licznik posiada możliwość plombowania osłon zacisków wejściowych i wyjściowych uniemożliwiające zrobienie obejścia licznika. Dane techniczne typ przekładnika 400/5A napięcie odniesienia 3×230/400V+N prąd bazowy* 3×1,5A prąd maksymalny* 3×5A prąd minimalny* 0,04A dokładność pomiaru (zgodnie z IEC61036) klasa 1 pobór własny licznika <10VA; <2W obciążalność wejść prądowych 0,4VA zakres wskazań liczydła 9999999kWh stała licznika (3,33Wh/imp) 300imp/kWh sygnalizacja poboru prądu 3× LED czerwona sygnalizacja sczytywania LED czerwona wyjście impulsowe SO+ SO- otwarty kolektor napięcie podłączenia SO+ SO- <30V DC prąd podłączenia SO+ SO- <27mA stała SO+ SO- (3,33Wh/imp) 300imp/kWh czas impulsu SO+ SO- 35ms temperatura pracy -20÷50°C przyłącze zaciski śrubowe 25mm² wymiary 7 modułów (122mm) montaż na szynie TH-35 stopień ochrony IP20 *) Prąd bazowy – określa wartość prądu, przy którym procentowy błąd pomiarowy jest bliski zeru. Jeśli prąd płynący przez licznik jest większy od bazowego, wówczas błąd pomiarowy ma znak ujemny, co działa na korzyść płatnika za energię elektryczną. Natomiast, jeśli prąd płynący przez licznik jest mniejszy od bazowego, wówczas procentowy błąd pomiarowy ma znak dodatni, co działa na niekorzyść płatnika ze energię elektryczną. Powyższe stwierdzenia wynikają z charakterystyki metrologicznej (procentowy błąd pomiarowy w funkcji prądu), dołączanej do instrukcji obsługi licznika energii elektrycznej. Oczywistym jest, że licznik mierzy poprawnie energię elektryczną z dokładnością klasy licznika w całym zakresie pomiarowym.Prąd maksymalny – to maksymalny prąd, jakim możemy stale obciążać licznik energii elektrycznej.Prąd minimalny – najniższa wartość pradu obciązenia, którą licznik wykrywa i rejestruje.Znakowanie na urządzeniu: 3×1,5(3×5)A – pozycja 1 (przed nawiasem): prąd bazowy3×1,5A; pozycja 2 (w nawiasie): prąd maksymalny 3×5A.

pgnig złote tarasy, gniazdo ip 55, millenium kalkulator kredytu, tl pl

yyyyy