Polifarb kapon super bezbarwny- 5l

164,38 

Opis

KAPON SUPER – Podkładowy lakier nitrocelulozowy do drewnaKAPON SUPER jest bezbarwnym lakierem podkładowym na bazie nitrocelulozy.Cechy wyrobu i zalecane zastosowanie: KAPON SUPER jest przeznaczony do stosowania jako lakier podkładowy do przedmiotów drewnianych i drewnopochodnych – mebli i drobnej galanterii meblowej. Zalecany jest jako podkład przy malowaniu lakierami poliuretanowymi lub innymi chemoutwardzalnymi, a także nitrocelulozowymi. Szczególnie wskazane jest stosowanie KAPONU SUPER jako podkładu pod lakiery poliuretanowe w przypadku drewna sosnowego, dębowego i bukowego, w celu zabezpieczenia go przed ciemnieniem. Przedmioty po wymalowaniu lakierem KAPON SUPER należy użytkować wewnątrz pomieszczeń Przeznaczony jest do podkładowego lakierowania powierzchni drewnianych w wariancie zastosowań przemysłowych. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytkowania w instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche, czyste, odpylone.Powierzchnie drewniane: Powierzchnie należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu, przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym, a następnie odpylić. Ewentualne zatłuszczenia i zażywiczenia drewna należy usunąć, np. za pomocą rozcieńczalnika do wyrobów nitrocelulozowych marki Polifarb Dębica.Renowacje powierzchni: Podczas renowacji starych wymalowań należy usunąć wszystkie łuszczące się fragmenty powłoki, następnie przeszlifować, oczyścić, odpylić i odtłuścić całą powierzchnię.Warunki nakładania: KAPON SUPER stosowany jako grunt pod lakiery poliuretanowe nakładać jednokrotnie w takiej ilości, aby na powierzchni drewna nie pojawiła się powłoka lakierowa. Pokrytą KAPONEM SUPER powierzchnię zaleca się przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym (drewno miękkie #180-240, drewno twarde #240-320) i odpylić. W przypadku malowania w temperaturze +20°C lakier poliuretanowy można nakładać po około 4 godzinach.Nakładanie: Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać i rozcieńczyć w stosunku 1:1 Rozcieńczalnikiem RC-01 lub RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica.PędzelNatrysk pneumatycznyNatrysk hydrodynamicznyProducent nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nieprzestrzegania podanych zaleceńRozcieńczalnik: Rozcieńczalnik RC-01 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica Rozcieńczalnik RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb DębicaCzyszczenie narzędzi: Rozcieńczalnikiem RC-01 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb Dębica. Rozcieńczalnikiem RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych ogólnego stosowania marki Polifarb DębicaTermin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.Opakowania: 1L; 3L; 5L; 10L; 20LKolor: BezbarwnyBezpieczeństwo: Zawsze należy zwracać uwagę na etykietę ostrzegawczą, znajdującą się na opakowaniu. Dodatkowe informacje o zagrożeniach i ich zapobieganiu ujęte są w kartach charakterystyki produktu.Transport i przechowywanie: Przechowywać i transportować w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. Produkt jest klasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych (ADR/RID) klasa 3 UN 1263.

budmat auto, microtec, ombank, stacje ladowania

yyyyy